„Lecz gdy wiosna powróci, słońce wyżej się wzbije.
Nowe życie przywróci, wtenczas wszystko ożyje…”

JESIEŃutwór o nadziei

MUZYKA: Jacek Konieczny

SŁOWA: Michał Kajka

Do pięknego wiersza Michała Kajki jednego z mazurski poetów powstała muzyka. Dla nas osobiście fragment „Lecz gdy wiosna powróci, słońce wyżej się wzbije, nowe życie przywróci, wtenczas wszystko ożyje” mówi nie wprost o paruzji. 

WYKONANIE:    Śpiew: Joanna Konieczna   |  Piano: Jacek Konieczny

Necessary Live – koncert podczas IV Zimowego Zlotu Ciszaków w Zajeździe pod Caryńską (Ustrzyki Górne) Luty 2020