Cisza Jak Ta i Ja

Poznaliśmy się w 2019 r. i od razu dobrze nam się wspólnie grało.
Trudno żeby było inaczej, ponieważ Cisza Jak Ta to świetni ludzie i przyjaciele.
Graliśmy wiele koncertów, których liczba przez pandemie w 2020 r. zmalała.
Udało się nagrać 75 piosenek wydanych na 5 płytach i zagrać wiele koncertów online.
Część z tych nagrań i koncertów umieściłem na tej stronie.

NAGRANIA Z DOMU

2020 r. w czasie trwania lockdown – pandemia Covid19

„Nadzieja wiosenna”

„Dokąd jeszcze”

Gdy świat został zamknięty, wprowadzono lockdowny, wszystkie koncerty, spektakle, przedstawienia i spotkania zostały zawieszone postanowiliśmy nagrać te utwory w domach. 

KONCERTY LIVE & ONLINE